Asia i Kyle – chrześcijański ślub w sosnowej osadzie

Posted on
Ruelle – I get to love you

[ENG Below]

To dla mnie ślub bardzo wyjątkowy, bardzo. Ta piękna kobieta, obok swojego wymarzonego mężczyzny to Asia. Znamy się… od zawsze. Jesteśmy rodzina. Moja kuzynka. Razem z Kylem zaufali mi i powierzyli uwiecznieniu emocji, w jednym z najważniejszych dniu ich życia. Dniu ich zaślubin. Wzruszam się często, ale na tym ślubie łzy leciały mi co chwile. Podczas ich głębokich modlitw, podczas ich romantycznej przysięgi, w momentach toastów i przemów członków rodziny. Nie skłamię kiedy powiem, że odkąd fotografuję, marzyłam by stanąć za obiektywem podczas ślubu plenerowego, rustykalnego, przed parą, której uśmiechy zarażają wszystkich do okoła. I niby to ja przekazuję im najpiękniejszą pamiątkę w ich dotychczasowym życiu, ale oni także dali mi sobą tak wiele. Idąc piękną drogą, spełnili nie tylko swoje, ale również moje marzenie. To była piękna ceremonia, to jest piękna miłość, to było tyle momentów, których nigdy wcześniej nie spotkałam, na żadnym innym ślubie.

Życzę Wam Asiu, Kyle, abyście całe życie szli z takimi uśmiechami, z taką wiarą jaką macie. Zapraszam na przeżycie raz jeszcze tego wydarzenia.

***

It was a very special wedding for me. This beautiful woman standing next to her dream man, is Asia. We’ve known each other… since forever. We are Family. Together with Kyle, they entrusted me with ​capturing the emotions on one of the most important days of their lives. Their wedding day. I am often touched, but at this wedding I had tears ​in my eyes almost every moment. During their deep prayers, during their romantic vows, at moments of toasts and family speeches. I will not lie when I say that since I ​have been photographing, I dreamed of standing behind the lens during an outdoor, rustic wedding, in front of a couple whose smiles ​are contagious to everyone around. And here is me, who ​is giving them the most beautiful gift in their life so far, but they also gave me so much with themselves. Following the beautiful journey, they fulfilled not only theirs, but also my dreams. It was a beautiful ceremony, it is a beautiful love, there were so many moments that I have never seen before at any other weddings.

I wish you Asia and Kyle to walk with such smiles for the rest of your lives, with such faith as you have. I invite you to experience this event again. 

Ruelle – The Oder Side